Vänsterpartiet Strömsund

Listan till kommunalvalet 2018

Här kommer vänsterpartiets lista av kandidater till årets kommunalval:

 1. Peter Frost, 67 år, Strömsund
 2. Kerstin Sjöberg, 65 år, Strömsund
 3. Lina Bostedt, 35 år, Strömsund
 4. Kerstin Andersson-Hedström, 69 år, Backe
 5. Simon Eriksson, 38 år, Rossön
 6. Aron Kjellgren, 62 år, Strömsund
 7. Mona Olofsson, 59 år, Strömsund
 8. Mårten Olofsson, 35 år, Strömsund
 9. Pia Karlsson, 61 år, Strömsund
 10. Leif Johansson, 69 år, Strömsund
 11. Laila Söderberg, 57 år, Hoting
 12. Ingmar Sethson, 66 år, Hammerdal
 13. Mattias Orrell, 44 år, Backe
 14. Kristina Ström, 34 år, Strömsund
 15. Tovar Eriksson, 72 år, Strömsund
 16. Per Hedström, 70 år, Backe
 17. Nora Dahlström, 49 år, Strömsund
 18. Gert Norman, 57 år, Backe
 19. Henrik Orrell, 49 år, Backe

Välkommen till medlemsmöte 24 maj

Nu på torsdag den 24 maj kl 18.30 träffas vi på Folkets Hus för ett medlemsmöte.

Vi kommer att ha öppna politiska diskussioner inför valet.

Valplattformen

Vilka frågor vill vi lyfta fram i valrörelsen

Möjlighet att ställa frågor även till partiets partisekreterare Aron Edzler som vi kommer att ha kontakt med via länk.

Väl mött

Vänsterpartiet Strömsund

1:a maj firande med Fredrik Olofsson

På 1 maj hade Vänsterpartiet i Strömsund ett välbesökt möte med besök av vår riksdagskandidat Fredrik Olofsson.

Vi fikade och lyssnade till fin musik med Karl och Melker.

Nya intressanta bekantskaper och nya medlemmar fick vi också.

Tack alla som bidrog till vårt möte! 🙂

Årsmöte på lördag den 10 februari

På lördag hälsar vi alla medlemmar välkomna till årsmöte för Vänsterpartiet i Strömsund.

Vi träffas kl 12.00 för årsmötesförhandlingar och sedan bjuder vi på lunch kl 13.00. I samband med lunchen diskuterar vi kommunlistan och funderar över vilka politiska satsningar vi skall göra inför valet.

Allt sker i Folkets Hus Strömsund.

Barnen är självklart välkomna.

Vänsterpartiet Strömsund

Vänsterpartiets insändare ang byggplaner på Rotnäset

Insändare Rotnäset.

Byggplaner på Rotnäset i Strömsund.

Miljö- och Byggnämnden(MBN) i Strömsund har givit ett positivt förhandsbesked om nybyggnad av två bostadshus mellan Rotnäset och Strand. Husen skall byggas drygt 100 m från stranden, ungefär mitt

emellan Rotnäset och Strand. Samtidigt skall en ca 800 m lång väg brytas från Alanäsvägen. MBN har inte gett förhandsbesked gällande bårhus och brygga som byggherren ville men det vanliga i Strömsunds kommun är att ge dispens från strandskyddet när husen är på plats. Genom tomten går ett motionsspår och en motionsstig går där husen kommer att ligga.

Skogen mellan Rotnäset och Strand är Strömsundsbornas stora fritidsområde. Här finns elljusspår, motionsslingor, vandringsstigar och ett utegym är under uppförande. Hit kommer skolklasser för friluftsdagar, orienteringstävlingar och naturkunskap i det fria. Här är fullt av bär-och svampplockare under sensommar och höst.

Vi anser att området mellan Rotnäset och Strand skall bevaras obebyggt i så stor utsträckning som möjligt. När man en gång öppnat området för exploatering dröjer det antagligen inte länge innan fler tomter bebyggs och hela området tappar sin lockelse till uteliv och redan gjorda investeringar i spår och anläggningar är förlorade. Vi borde vara rädda om de tätortsnära skogar och friluftsområden som finns. I kommunens egen översiktsplan är stranden rödmärkt vilket betyder att önskemål framkommit att behålla den obebyggd.

Vi tycker att MBN skall riva upp sitt beslut att ge förhandsbesked till byggande och vi uppmanar övriga strömsundsbor  som vill ha Rotnäset obebyggt att protestera hos kommunen och politikerna.

Kerstin Andersson-Hedström(V)                        Ulf Ramstedt(V)

Ordinarie ledamot i MBN                                    Ersättare

Nu är det dags för 6-timmars arbetsdag i Strömsund

MOTION om att starta upp försök med 6-timmars arbetsdag.

Runt om i landet startas nu upp försök med förkortad arbetstid främst inom vård och omsorgsverksamheter. Den kommun som senast infört förkortad arbetstid är, såvitt vi vet, Sundsvalls kommun där socialsekreterarna erbjuds 6-timmars arbetsdag med full lön. Bakgrunden till Sundsvalls beslut är den höga omsättningen bland socialsekreterare och rekryteringssvårigheterna av utbildade socionomer. Det mest uppmärksammade försöket är dock det man driver och också förlängt 2016 ut är Svartedalens äldreboende i Göteborgs kommun där 70 offentliganställda har förkortad arbetstid. Det försöket följs dessutom mycket seriöst av forskarvärlden (följeforskaren Bengt Lorentzon) och den delrapport som lämnats pekar på en rad positiva effekter som lägre sjukskrivningstal, bättre arbetsmiljö men framförallt bättre kvalitet i vården! Även inom privata sektorn finns exempel på införd 6-timmars arbetsdag där Brath i Örnsköldsvik nog är det mest kända.

Vi menar att vi en nära framtid måste komma till en arbetstidsnorm där 8-timmarsdagen byts mot 6-timmarsdagar. År 1919 infördes 8-timmarsdagen och har sedan dess setts som norm för den dagliga arbetstiden. År 1971 togs lördagen bort så det är alltså 45 år sedan vår senaste reform av arbetsvillkoren och därför hög tid att forma en ny arbetstidsnorm. Det vill vi alltså göra med att inledningsvis börja med ett avgränsat försök inom förslagsvis delar av sociala verksamheten i vår kommun. Socialnämnden tillsammans med berörda fackliga organisationer bör kunna utse lämpliga områden för införande av 6-timmars arbetsdag.

Vänsterpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta

att uppdra till Socialnämnden att, tillsammans med berörda fackliga organisationer, utse verksamheter där 6-timmars arbetsdag prövas.

 

Årsmöte på Lördag

Nu på lördag den 30/01 är alla medlemmar välkomna till Strömsunds Partiförenings årsmöte.

Vi träffas kl 12.00 på Folkets Hus.

Det blir sedvanliga årsmöteshandlingar och sedvanlig smörgåstårta och kaffe.